05.03.2015

I rocznica odejścia dr Krzysztofa Zawalskiego na wieczną wachtę

Zbliża się pierwsza rocznica śmierci naszego wspaniałego kolegi dr Krzysztofa Zawalskiego, twórcy i patrona Narodowego Centrum Żeglarstwa Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku.

Więcej...

28.01.2015

FILM PROMUJĄCY PROJEKT REALIZOWANY W NCŻ

Zapraszamy do obejrzenia filmu promującego projekt pn. "Rozbudowa mariny Narodowego Centrum Żeglarstwa AWFiS w Gdańsku-Górkach Zachodnich- etap II

Więcej...

19.12.2014

Życzenia Świąteczne

Wszystkim naszym Współpracownikom, Sympatykom i Przyjaciołom życzymy wesołych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku 2015.

Więcej...

19.12.2014

Relacja z realizacji budowy mariny NCŻ-Etap II

4 czerwca 2014 roku na terenie Narodowego Centrum Żeglarstwa nastąpiło przekazania placu budowy firmie Hydrobudowa Gdańsk S.A w związku z realizacją inwestycji pn. „Rozbudowa mariny Narodowego Centrum Żeglarstwa AWFiS w Gdańsku - Górkach Zachodnich - II etap” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013, Osi Priorytetowej 6. Turystyka i dziedzictwo kulturowe, Działania 6.1. Infrastruktura wzmacniająca potencjał turystyczny.

Więcej...