2015-01-28 13:38

FILM PROMUJĄCY PROJEKT REALIZOWANY W NCŻ

Zapraszamy do obejrzenia filmu promującego projekt pn. "Rozbudowa mariny Narodowego Centrum Żeglarstwa AWFiS w Gdańsku-Górkach Zachodnich- etap II

Więcej...

2014-12-19 09:27

Życzenia Świąteczne

Wszystkim naszym Współpracownikom, Sympatykom i Przyjaciołom życzymy wesołych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku 2015.

Więcej...

2014-12-19 09:15

Relacja z realizacji budowy mariny NCŻ-Etap II

4 czerwca 2014 roku na terenie Narodowego Centrum Żeglarstwa nastąpiło przekazania placu budowy firmie Hydrobudowa Gdańsk S.A w związku z realizacją inwestycji pn. „Rozbudowa mariny Narodowego Centrum Żeglarstwa AWFiS w Gdańsku - Górkach Zachodnich - II etap” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013, Osi Priorytetowej 6. Turystyka i dziedzictwo kulturowe, Działania 6.1. Infrastruktura wzmacniająca potencjał turystyczny.

Więcej...

2014-12-19 08:30

Szkolenie pracowników Narodowego Centrum Żeglarstwa z zakresu Obsługi Klienta oraz Elementów Zarządzania Mariną

W ramach realizowania projektu pn. „Rozbudowa mariny Narodowego Centrum Żeglarstwa AWFiS w Gdańsku - Górkach Zachodnich - II etap” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013, Osi Priorytetowej 6. Turystyka i dziedzictwo kulturowe, Działania 6.1. Infrastruktura wzmacniająca potencjał turystyczny w Narodowym Centrum Żeglarstwa odbył się I Etap szkolenia pracowników NCŻ.

Więcej...