2014-12-19 09:15

Relacja z realizacji budowy mariny NCŻ-Etap II

4 czerwca 2014 roku na terenie Narodowego Centrum Żeglarstwa nastąpiło przekazania placu budowy firmie Hydrobudowa Gdańsk S.A w związku z realizacją inwestycji pn. „Rozbudowa mariny Narodowego Centrum Żeglarstwa AWFiS w Gdańsku - Górkach Zachodnich - II etap” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013, Osi Priorytetowej 6. Turystyka i dziedzictwo kulturowe, Działania 6.1. Infrastruktura wzmacniająca potencjał turystyczny.

Więcej...

2014-12-19 08:30

Szkolenie pracowników Narodowego Centrum Żeglarstwa z zakresu Obsługi Klienta oraz Elementów Zarządzania Mariną

W ramach realizowania projektu pn. „Rozbudowa mariny Narodowego Centrum Żeglarstwa AWFiS w Gdańsku - Górkach Zachodnich - II etap” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013, Osi Priorytetowej 6. Turystyka i dziedzictwo kulturowe, Działania 6.1. Infrastruktura wzmacniająca potencjał turystyczny w Narodowym Centrum Żeglarstwa odbył się I Etap szkolenia pracowników NCŻ.

Więcej...

2014-12-10 12:06

Miejsca postojowe w nowej marinie

Zapraszamy do Współpracy ! Numer kontaktowy (58) 322-26-00 , mail: ncz@awf.gda.pl

Więcej...

2014-12-02 14:55

Szkolenia 2015

Zapraszamy do zapoznania się z siatką podstawowych szkoleń żeglarskich i motorowodnych w sezonie 2015, które planujemy pzreprowadzić w NCŻ w 2015 roku.

Więcej...