Ochrona danych osobowych

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Tomasz Granda
e-mail: iod@awf.gda.pl
tel. 58 55 47 241

 

Polityka prywatności AWFiS