Narodowe Centrum Żeglarstwa AWFiS im. dr. Krzysztofa Zawalskiego w Gdańsku – Górkach Zachodnich, to wielofunkcyjny, satelitarny obiekt Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku w skład, którego wchodzą nowoczesna infrastruktura hydrotechniczna – marina na ok. 100 jednostek pływających wraz z niezbędnym zapleczem. Kompleksowy budynek z zapleczem sportowym, noclegowym i konferencyjnym, służące celom dydaktycznym, sportowym oraz biznesowym. NCŻ AWFiS posiada liczny sprzęt sportowy i rekreacyjny, stanowiący zaplecze dydaktyczno-szkoleniowe oraz flotę czarterową.

Główne obszary aktywności NCŻ AWFiS to działalność dydaktyczna na potrzeby własne AWFiS oraz wszelka działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania nie tylko żeglarstwa, ale również szeroko rozumianego wodniactwa, przy wykorzystaniu posiadanych zasobów kadrowych, infrastrukturalnych i sprzętowych.

NCŻ AWFIS współpracuje ściśle z Polskim Związkiem Żeglarskim, sekcją żeglarską KS AZS AWFiS, Zespołem Szkół Morskich w Gdańsku im. Bohaterskich Obrońców Westerplatte oraz Zespołem Szkół nr 6 w Gdańsku (szkoła Mistrzostwa Sportowego), ale również projektowo z Pomorskim Związkiem Żeglarskim, Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego i Miastem Gdańsk i wieloma innymi partnerami instytucjonalnymi, biznesowymi oraz klientami indywidualnymi.

 

Nasza założenia programowe, to m.in.:

  • kształcenie kadry trenersko-instruktorskiej w żeglarstwie sportowym, jak i w zakresie rekreacji żeglarskiej;
  • tworzenie warunków do organizacji zgrupowań kadry olimpijskiej i narodowej PZŻ oraz klubowych akcji szkoleniowych;
  • rozwijanie współpracy z uczelniami akademickimi, organizacjami żeglarskimi w kraju i za granicą;
  • organizowanie imprez o charakterze wodniackim, marynistycznym, a szczególnie sportowym i rekreacyjnym, jak regaty żeglarskie o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim, regionalnym i lokalnym;
  • tworzenie dogodnych warunki dla działalności Sekcji Żeglarskiej AZS-AWF Gdańsk;
  • organizowanie szkolenia żeglarskiego dla dzieci i młodzieży szkolnej;
  • tworzenie warunków do szkolenia żeglarskiego dla osób z niepełnosprawnością;

 

To tylko niektóre z nich, głównym celem NCŻ AWFiS jest przybliżanie i upowszechnianie żeglarstwa każdym grupom wiekowym i sprawnościowym w imię hasła “żeglarstwo jest dla każdego!”.

1975 – Utworzenie specjalizacji żeglarskiej w Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego w Gdańsku i rozpoczęcie kształcenia zawodowej kadry dla sportu żeglarskiego.

1978 – Senat WSWF w Gdańsku wprowadza do programu studiów dziennych obowiązkowy przedmiot żeglarstwo.

1980 – Pierwszy staż zagraniczny studentów w Narodowej Szkole Żeglarstwa w Quiberon we Francji.

1985 – Powołanie w strukturach uczelni samodzielnego Zakładu Żeglarstwa i organizacja I konferencji z cyklu „Badania Naukowe dla Żeglarstwa”.

1997 – Wizyta Erica Tabarlyego w Gdańsku na zaproszenie Akademii Wychowania Fizycznego.

15. lutego 2005 r. – Uroczystość wmurowania Aktu Erekcyjnego w fundamenty Narodowego Centrum Żeglarstwa. Akt Erekcyjny podpisali: Marszałek Województwa Pomorskiego Jan Kozłowski, Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz, reprezentujący Województwo Pomorskie Cezary Dąbrowski, Architekt Wojewódzki Kazimierz Normant, JM Rektor AWFiS prof. Wojciech Przybylski oraz Prezes MEGA S.A. (wykonawcy inwestycji) Jerzy Szulist; poświęcenia Aktu dokonał Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Zygmunt Pawłowicz.

1. czerwca 2005 r. – Uroczystość zawieszenia wiechy w Narodowym Centrum Żeglarstwa na terenie bazy żeglarskiej AWFiS w Gdańsku – Górkach Zachodnich.

1. stycznia 2006 r. – Zarządzeniem Rektora Żeglarski Ośrodek Morski w Górkach Zachodnich został przekształcony w Narodowe Centrum Żeglarstwa AWFiS; na kierownika Centrum został powołany dr Krzysztof Zawalski.

24. czerwca 2006 r. – Uroczysta inauguracja działalności Narodowego Centrum Żeglarstwa AWFiS w Gdańsku Górkach Zachodnich.