24 cze 2024

Regaty o Pucha Rektora AWFiS Gdańsk

ZAWIADOMIENIE
o Regatach o Puchar Rektora AWFiS
(NCŻ AWFiS, Gdańsk-Górki Zachodnie, 22 październik 2022 r.)

1. ORGANIZATOR

1.1 Organizatorem regat jest Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. Biuro regat znajdować się będzie w Narodowym Centrum Żeglarstwa w Gdańsku-Górkach Zachodnich. Sala konferencyjna 209-211, II piętro.
1.2 Regaty będą rozgrywane na rozlewisku Wisły Śmiałej lub wodach Zatoki Gdańskiej w dniu 22 października 2022 r.

2. PRZEPISY
Regaty odbędą się zgodnie z przepisami regatowymi określonymi przez
Międzynarodową Federację Żeglarską – World Sailing.

3. KLASA REGAT
Regaty zostaną rozegrane w klasie turystyczno-szkoleniowej Balt 23 Armor, bez genakerów.

4. ZGŁOSZENIA, WARUNKI UCZESTNICTWA

4.1 Zgłoszenie wstępne do regat na załączonym formularzu należy przesłać na
adres: piotr.ostrowski@awf.gda.pl  , do wtorku 18 października. Ostateczne zgłoszenia należy dokonać w dniu regat od godziny 8.30 do 9.30 w biurze regat w Narodowym Centrum Żeglarstwa (sala konferencyjna 207-209, II piętro).
4.2 W regatach może wystartować maksymalnie 8 załóg. Decyduje kolejność zgłoszeń.
4.3 Załoga reprezentująca dany wydział lub komórkę Uczelni może liczyć max. 5 osób, ze sternikiem włącznie. Wszyscy członkowie załóg powinni pracować lub studiować na AWFiS.                                                                           
4.5 Sternicy – wytypowanie sternika na czas regat leży w gestii danej załogi, ew. trudności związane ze znalezieniem sternika należy zgłaszać bezpośrednio na adres piotr.ostrowski@awf.gda.pl.
4.6 Podczas procedury zgłoszeniowej w miejscu regat sternik jachtu powinien posiadać patent żeglarski.

5. PROGRAM REGAT


5.1 Program regat:
Regaty odbędą się w dniu 22 października br (sobota) wg. następującego harmonogramu:

  • 8.30 – 9.30 – zgłoszenia do regat
  • 10.00 – odprawa załóg z organizatorem i sędzią regat
  • 11.00 – planowany sygnał do pierwszego wyścigu, następne wyścigi wg sygnału Komisji Sędziowskiej,
  • 16.00 – ceremonia zakończenia regat, dekoracje zwycięzców

Szczegółowy harmonogram zostanie zaprezentowany na odprawie w dniu regat.

5.2 Planowane jest rozegranie 3-5 wyścigów.

6. TRASA I FORMUŁA ROZGRYWANIA REGAT

6.1 Wyścigi rozgrywane będą na trasie trójkątnej.

7. PUNKTACJA

7.1 Regaty zostaną przeprowadzone systemem małych punktów.
7.2 Regaty zostaną uznane za ważne po rozegraniu minimum 1 wyścigu.
7.3
      a)
W przypadku rozegrania mniej niż 4 wyścigi, wszystkie wyniki jachtu w serii wyścigów liczone będą do punktacji końcowej. 
      b) W przypadku rozegrania 5 wyścigów, jeden najgorszy rezultat jachtu będzie odrzucony. 

8. PRAWA DO WIZERUNKU
Zgłaszając się do regat uczestnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez organizatorów i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.

9. NAGRODY
Dla pierwszej załogi zostanie wręczony Puchar Przechodni. Pozostali uczestnicy regat otrzymają dyplomy i nagrody okolicznościowe.

10. ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 
Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht, wynikającą z udziału w regatach.

11. INFORMACJE DODATKOWE
Wszelkich szczegółowych informacji można zasięgnąć u organizatora regat:  
Piotr Ostrowski, mail: piotr.ostrowski@awf.gda.pl ,
Dominika HINCA, (58) 322-26-00.                                                                

W imieniu Rektora AWFiS serdecznie zapraszamy do udziału w regatach !