Wkrótce więcej informacji na temat szkoleń.

Dostępne szkolenia:

Cele szkoleniowe:

szkolenie realizowane zgodnie z wytycznymi Polskiego Związku Żeglarskiego nastawione jest na przygotowanie kursantów do egzaminu oraz do samodzielnego i bezpiecznego żeglowania w przyszłości.
Osoba odbywająca szkolenie na stopień żeglarza jachtowego powinna opanować wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie: wybranych przepisów obowiązujących na śródlądowych drogach wodnych, budowy jachtu, teorii żeglowania, locji, ratownictwa, teorii manewrowania, meteorologii, podstawowych zasad ochrony wodnego środowiska naturalnego, umiejętności praktyczne w zakresie eksploatacji jachtu śródlądowego, prac bosmańskich oraz samodzielnego manewrowania jachtem na żaglach i silniku.

Program szkolenia:
zajęcia praktyczne na jachtach: zapoznanie się ze sprzętem, przygotowanie sprzętu – taklowanie i trymowanie, poznanie zasad bezpieczeństwa podczas zajęć na wodzie, nauka i doskonalenie podstawowych manewrów, żegluga na kursach ostrych i pełnych, zwroty przez sztag i przez rufę, dojście i odejście od boi, alarm „człowiek za burtą” dojście i odejście od nabrzeża, stawanie w dryf.

Sprzęt do nauki:
jachty kabinowe klasy Balt 23 Armor gwarantują wszechstronność i efektywność szkolenia. Organizator zapewnia dla wszystkich uczestników kamizelki asekuracyjne. Sale wykładowe, specjalistyczne pracownie: szkutnicza, mechaniczna, gabinet nawigacyjno-meteorologiczny.

Kadra szkoleniowa:
instruktorzy z dużym doświadczeniem w pracy szkoleniowej legitymujący się uprawnieniami wymaganymi przez Polski Związek Żeglarski.

Uczestnicy:
wszyscy chętni w wieku od 14 lat. Od uczestników szkolenia na patent żeglarza jachtowego wymagana jest umiejętność pływania, oświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania żeglarstwa, w przypadku osób niepełnoletnich również zgoda rodziców lub prawnych opiekunów.

Wyposażenie osobiste uczestnika:
ciepła odzież, buty sportowe na miękkiej podeszwie, kurtka „wiatrówka”, czapka wełniana, czapka z daszkiem, krem z filtrem, zeszyt, długopis.

Cena zawiera:
– szkolenie praktyczne i teoretyczne
– czarter sprzętu: jachty klasy Balt 23 Armor, kamizelkę asekuracyjną
– opiekę szkoleniową w trakcie zajęć

Cena nie zawiera:
– opłaty za egzamin i za wystawienie patentu
– ubezpieczenia NNW
– zakwaterowania i wyżywienia. Istnieje możliwość skorzystania z usług hotelu i tawerny znajdujących się na terenie NCZ.

Cele szkoleniowe:
szkolenie realizowane zgodnie z wytycznymi Polskiego Związku Żeglarskiego nastawione jest na przygotowanie kursantów do egzaminu oraz do samodzielnego, bezpiecznego żeglowania po morzu w przyszłości.

Osoba odbywająca szkolenie na stopień jachtowego sternika morskiego powinna opanować wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie: wybranych przepisów dotyczących uprawiania żeglarstwa na wodach morskich, budowy i eksploatacji jachtu, teorii żeglowania i manewrowania, nawigacji, locji morskiej, meteorologii, zasad sygnalizacji, łączności, ratownictwa i organizacji służb ratowniczych oraz umiejętności praktyczne w zakresie manewrowania jachtem morskim o długości do 18 m na żaglach i silniku.

Program szkolenia:
zajęcia praktyczne na jachtach –
– Nautiner 30 – przygotowanie do egzaminu obejmującego dojście i odejście od nabrzeża, alarm „człowiek za burtą”, dojście i odejście od boi, stawanie w dryf.
Zajęcia teoretyczne wg. programu PZŻ realizowane są m.in. w specjalistycznych pracowniach: szkutniczej-malarskiej, mechanicznej, gabinecie nawigacyjno-meteorologicznym.

Sprzęt do nauki:
jacht klasy Nautiner 30, gwarantuje wszechstronność i skuteczność szkolenia. Gabinet nawigacyjno-meteorologiczny z pełnym wyposażeniem: GPS, radar z mapą nawigacyjną, mapy elektroniczne, przybory nawigacyjne (trójkąty nawigacyjne, cyrkle), wydawnictwa nawigacyjne (locje, spisy świateł, mapy), wiatromierz, urządzenia do łączności: stacjonarny zestaw UKF, radiotelefony morskie.

Kadra szkoleniowa:
instruktorzy z dużym doświadczeniem w pracy szkoleniowej legitymujący się uprawnieniami wymaganymi przez Polski Związek Żeglarski.

Uczestnicy:
wszyscy chętni w wieku od 18 lat. Od uczestników szkolenia na patent jachtowego sternika morskiego wymagana jest umiejętność pływania, oświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania żeglarstwa oraz staż morski – opinie z co najmniej 2 rejsów pełnomorskich w czasie co najmniej 200 godzin żeglugi.

Wyposażenie osobiste uczestnika:
ciepła odzież, buty sportowe na miękkiej podeszwie, kurtka „wiatrówka”, czapka wełniana, czapka z daszkiem, krem z filtrem, zeszyt, długopis.

Cena zawiera:
– szkolenie praktyczne (40 godzin) i teoretyczne (35 godzin)
– czarter sprzętu: jacht klasy Nautiner 30,
– opiekę szkoleniową, sale wykładowe z pełnym wyposażeniem

Cena nie zawiera:
– opłaty za egzamin i za wystawienie patentu
– ubezpieczenia NNW
– zakwaterowania i wyżywienia. Istnieje możliwość skorzystania z usług hotelu i Tawerny znajdujących się na terenie NCZ.

Dodatkowe informacje i rezerwacje: tel: (058) 322 26 00.

Cele szkoleniowe:
szkolenie realizowane zgodnie z wytycznymi Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego nastawione jest na przygotowanie kursantów do egzaminu na patent sternika motorowodnego oraz do samodzielnego, bezpiecznego pływania w przyszłości.

Program obozu:
szkolenie teoretyczne obejmuje zagadnienia dotyczące wiadomości ogólnych (historii i organizacji sportu motorowodnego), przepisów, budowy jachtów motorowych, silników i urządzeń napędowych, prac bosmańskich, locji śródlądowej, meteorologii, ratownictwa, ochrony środowiska i etyki wodniackiej, teorii manewrowania. Szkolenie praktyczne obejmuje manewrowanie jachtem motorowym z silnikiem o mocy do 60 KW, pracę w charakterze członka załogi.

Sprzęt do nauki:
łodzie motorowe typu ponton, sale wykładowe, specjalistyczne pracownie mechaniczna i szkutniczo-malarska.

Kadra szkoleniowa:
instruktorzy z dużym doświadczeniem w pracy szkoleniowej legitymujący się uprawnieniami wymaganymi przez Ministerstwo Sportu i PZMWiNW.

Uczestnicy:
wszyscy chętni w wieku od 14 lat. Od uczestników szkolenia na patent sternika motorowodnego wymagana jest umiejętność pływania, oświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania żeglarstwa, w przypadku osób niepełnoletnich również zgoda rodziców lub prawnych opiekunów.

Wyposażenie osobiste uczestnika:
ciepła odzież, buty sportowe na miękkiej podeszwie, kurtka „wiatrówka”, czapka wełniana, czapka z daszkiem, krem z filtrem, zeszyt, długopis.

Cena zawiera:
– szkolenie teoretyczne (24 godzin) i praktyczne (3 godziny). Realizacja całości programu szkolenia odbywa się podczas weekendowych spotkań
– czarter sprzętu: ponton z paliwem
– opiekę szkoleniową, sale wykładowe z pełnym wyposażeniem
Cena nie zawiera:
– opłaty  za egzamin i za wystawienie patentu
– ubezpieczenia NNW
– zakwaterowania i wyżywienia. Istnieje możliwość skorzystania z usług hotelu i Tawerny  znajdujących się na terenie NCZ.

Dodatkowe informacje i rezerwacje: tel: (058) 322 26 00.