Narodowe Centrum Żeglarstwa AWFiS
im. dr. Krzysztofa Zawalskiego

ul. Stogi 21
80–642, Gdańsk – Górki Zachodnie

Kierownik NCŻ AWFiS

Piotr Ostrowski
tel. +48 58 322 26 03
piotr.ostrowski@awf.gda.pl

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu
im. Jędrzeja Śniadeckiego

ul. Kazimierza Górskiego 1, 80-336 Gdańsk
tel. 58 554 71 21

Rzecznik prasowy AWFiS

Mikołaj Polak
tel. +48 605 554 511
e-mail: rzecznik@awf.gda.pl