01 paź 2022

Oświadczenie Pana Macieja Szafrana z dnia 18 grudnia 2020 r.

Oświadczenia Pana Macieja Szafrana z dnia 18.12.2020 r.

Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy Żeglarze,

niniejszym informuję, iż po siedmiu latach pracy w Narodowym Centrum Żeglarstwa AWFiS, przechodząc w nim przez wszystkie szczeble stanowisk administracyjnych, w tym po trzech latach dowodzenia jednostką, złożyłem dziś wypowiedzenie umowy o pracę Dyrektorowi Administracyjnemu AWFiS.

Spośród kilku względów, które wpłynęły na moją decyzję, głównym powodem jest nominacja mojej osoby na stanowisko Dyrektora Klubu Sportowego AZS AWFiS Gdańsk, co zaproponował mi Prezes KS AZS AWFiS, Mistrz Olimpijski – Leszek Blanik, a następnie przegłosował pozytywnie Zarząd Klubu, udzielając poparcia dla mojej kandydatury i udzielając mi mandatu swojego zaufania, za co dziękuję.

Z końcem tego roku nadszedł więc czas podsumowań. Z dumą, acz subiektywnie stwierdzam, że wykonaliśmy wraz z moją niezawodną Załogą, pracownikami AWFiS, partnerami instytucjonalnymi i biznesowymi oraz ze współpracy ze środowiskiem żeglarskim, tzw. „kawał dobrej roboty”. Z pokorą i może nieco bardziej obiektywnie stwierdzam, iż z pewnością nie zrealizowaliśmy wszystkich planów i nie sprostaliśmy wszystkim pojawiającym się wyzwaniom, choć uspokaja mnie fakt, że określona w pewnych sytuacjach niemoc, na pewno nie wynikała z braku chęci, sił i zapału. Nie zmienia więc to faktu, że sięgaliśmy śmiało po dobre rezultaty pracy, rekordowe wyniki, znaczne osiągnięcia organizacyjne, spośród których szczególnie cieszą te o zasięgu ponadregionalnym, a jeszcze bardziej te, o zasięgu międzynarodowym.

Na przestrzeni ostatnich trzech lat zostały zawarte liczne umowy i porozumienia, wypracowane współprace i nowe, gotowe do realizacji projekty, które z całą pewnością mają szanse i wierzę, że będą się wypełniać przez następne parę lat.

Do naszych największych osiągnięć należą:

  • otwartość (pozostająca naszym znakiem firmowym) i proaktywna działalność NCŻ AWFiS na poziomie regionalnym, krajowym i światowym w zakresie rozwoju i upowszechniania żeglarstwa;
  • owocna współpraca z partnerami instytucjonalnymi (w tym placówkami edukacyjnymi) i biznesowymi, szczególnie z Polskim Związkiem Żeglarskim, Sekcją Żeglarską KS AZS AWFiS Gdańsk, Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, Miastem Gdańsk, Zespołem Szkół Morskim im Bohaterskich Obrońców Westerplatte, Zespołem Szkół Ogólnokształcących nr 6 – SP Szkołą Mistrzostwa Sportowego nr 94 i wieloma innymi, dla których NCŻ AWFiS stał się bardzo rzetelnym i solidnym partnerem;
  • realizacja licznych wydarzeń i imprez żeglarskich;    
  • organizacja wielu, międzynarodowych projektów w bezpośredniej współpracy AWFiS z PZŻ oraz World Sailing;
  • przeniesienie NCŻ AWFiS na nowy, wyższy poziom organizacyjny;
  • Promocja marki AWFiS poprzez wszystkie realizowane działania NCŻ AWFiS.

Na uwagę zasługuje fakt (!), że największe osiągnięcie ostatnich lat zostanie ogłoszone już wkrótce i stanowi z jednej strony podsumowanie ostatnich lat naszej pracy, jaki dopełnienie jednego z marzeń naszego patrona – dra Krzysztofa Zawalskiego.

Pozostawiam NCŻ AWFiS „rozkręcony organizacyjnie”, na dobrym kursie, ustabilizowany kadrowo, a na ile było to tylko możliwe usprawniony i unowocześniony, zrewitalizowany oraz zadbany zmodernizowany i doinwestowany m.in. w zakresie sprzętu i wyposażenia.

Jeśli jest coś do dokończenia, w miarę możliwości zrobię to.

Co ważne, informuję, iż moje decyzje zostały uzgodnione z Władzami Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku i wciąż pozostaję jej pracownikiem, na stanowisku dydaktycznym  – nauczyciela akademickiego, a jeśli będzie to tylko potrzebne, wyraziłem również swoją gotowość do wsparcia projektowego NCŻ AWFiS, dla przedsięwzięć strategicznych, nad którymi pracowałem we współpracy z partnerami instytucjonalnymi i biznesowymi w ostatnich latach.

O swoją żeglarską część pracy jestem spokojny, mam co robić, gdzie się rozwijać i realizować.

Szanowni, nie żegnamy się jeszcze, choć nastąpi to w bardzo niedalekiej przyszłości.

Symbolicznie, raz jeszcze za wszystko… wszystkim… dziękuję i przepraszam, jeśli mogłem zrobić coś więcej i lepiej. Gdybym miał powiedzieć tylko dwa słowa, to absolutnie wszystko, zawarłoby się w „dziękuję” i „przepraszam”, ze zdecydowanym akcentem na „dziękuję”.

Rzucam cumy i odbijam, żegluję dalej swoim kursem właściwym, po wodach organizacji i projektów sportowych oraz morzach i oceanach zarządzania w sporcie.

NCŻ AWFiS wraz z Załogą (Beata, Dominika, Jola, Karolina, Adrian, Jacek, Kazimierz, Mieczysław, Oleksandr, Piotr) pozostaje dla mnie tak szczególny, jakby był częścią mnie.

Z żeglarskim pozdrowieniem

Maciej Szafran 

PS
Na moje stanowisko zostanie ogłoszony konkurs, z terminem nadsyłania aplikacji do dnia 15 stycznia 2021 r. Wszystkich, którzy nie boją się wyzwań i mają kompetencje oraz zapał do pracy w NCŻ AWFiS – zapraszam do zgłaszania swojej kandydatury.